Image

Ендотип та ендоспектр графів малих порядків

Навчальний заклад: Лисичанський багатопрофільний ліцей Лисичанської міської ради Луганської області

Автор: Нескрьоба Олександр Олександрович

Відділення: Математика

Секція: Математика

Область: Луганська

Опис:

Пріоритетним напрямком досліджень в алгебрі слугують алгебраїчні системи. У роботі розглянуто відкриту задачу класифікації графів малих порядків за властивостями їх ендоморфізмів, а саме за їх ендотипом. Щоб вирішити цю задачу для одного із ізоморфних графів малих порядків знайдено всі ендоморфізми будь-якого з його 6 типів (звичайні ендоморфізми, напівсильні ендоморфізми, локально сильні ендоморфізми, квазісильні ендоморфізми, сильні ендоморфізми та автоморфізми). Після чого для кожного графу обчислено ендотип та ендоспектр. Складено таблицю кількості графів за значенням їх ендотипу.