Image

Оцінка екологічного стану озер Слов'янського курорту методами біоіндикації

Навчальний заклад: Слов'янський педагогічний ліцей Слов'янської міської ради Донецької області

Автор: Кайдан Єлизавета Вадимівна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Екологія

Область: Донецька

Опис:

Роботу присвячено аналізу екологічного стану солоних озер Слов’янського курорту. Детально проаналізовано теоретичний аспект проблеми дослідження фітопланктону як одного з показників екологічного стану водної екосистеми. Було підраховано індекс сапробності озер Вейсове, Ріпне, Сліпне, Гаряче за індикаторними видами водоростей, якими представлений флористичний список цих водойм. Було визначено клас якості води, що є одним із критеріїв санітарно-екологічного стану водної екосистеми. Видовий склад фітопланктону специфічний для кожного водного об’єкту.