Image

Методичні підходи до біологічної оцінки й регламентації забруднення лотичних екосистем Калуського промислового району

Навчальний заклад: Ліцей №5 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області

Автор: Ільницький Назарій Романович

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Екологія

Область: Івано-Франківська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено оцінці стану лотичних (річкових) екосистем у зоні впливу техногенних об'єктів Калуського гірничопромислового району (Івано-Франківська область) у лабораторному мікрокосмному експерименті за комплексом хіміко-аналітичних і екотоксикологічних показників.У роботі проаналізовано досвід вітчизняних і зарубіжних вчених щодо проведення біоіндикаційних та екотоксикологічних досліджень водних екосистем; способи конструювання та перспективність застосування штучних екосистем (мікрокосмів) у водній екотоксикології і гідроекології. Представлено результати хіміко-аналітичних досліджень якості води річок Лімниця, Сапогів та Сівка на відтинках їх протікання через Калуський гірничо-промисловий регіон. Досліджено функціональні особливості зоо- та фітогідробіонтів у лабораторному експерименті й установлено їх чутливість до забруднення річкової води за комплексом морфологічних, функціональних й фізіологічних маркерів.На основі проведених хіміко-аналітичних і біоіндикаційних досліджень дано інтегральну оцінку якості річкової води у промисловому районі Калуша.