Image

Дослідження якості води річки Бобринка м. Бобринець Кіровоградської області

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Бобринецьке навчально-виховне об'єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області

Автор: Андрощук Вячеслав Вячеславович

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Екологія

Область: Кіровоградська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено з’ясуванню якості поверхневих вод річки Бобринка та її притоки. Досліджено основні питання якості води як основної екологічної проблеми міста Бобринець. Проаналізовано антропогенне навантаження на водойми усіх досліджуваних об’єктів поверхневих вод. Проведено дослідження зміни показників річки Бобринка, її притоки у динаміці та визначено їх кількісні характеристики. Для оцінки якості зразків води проведено токсикологічну оцінку, що базується на біодіагностиці. Складовою частиною біодіагностики є біотестування. Для визначення загальної токсичності річкової води використано легкий і чутливий спосіб оцінки росту коренів цибулі (Allium cepa L). Проаналізовані отримані результати дослідження вказують, що за показником рН, біологічного, хімічного споживання кисню та індексу токсичності проби води з об’єктів № 2 та № 3 перевищували допустимі нормативні значення. У досліджуваних джерелах спостерігаються процеси пов’язані з дією вторинного забруднення на живі організми. На основі результатів проведеного дослідження надано рекомендації щодо покращення екологічного стану річки Бобринка та її приток. Проведено валеологічну роботу серед населення міста Бобринець через засоби масової інформації. Здійснена продуктивна співпраця з органами місцевої влади.