Image

Експрес – оцінювання забруднення атмосферного повітря за допомогою біоіндикатора Quercus robur на території м. Лисичанськ

Навчальний заклад: Лисичанська багатопрофільна гімназія Лисичанської міської ради Луганської області

Автор: Синявський Станіслав Романович

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Екологія

Область: Луганська

Опис:

Мета роботи: провести експрес-оцінювання забруднення атмосферного повітря м. Лисичанськ методом флуктуючої асиметрії за допомогою листків дуба черешчатого. З’ясувати території для проведення досліджень у м. Лисичанськ. Проаналізувати вплив речовин-забруднювачів атмосфери на симетрію листя дуба черешчатого. У результаті аналізу теоретичних даних з’ясовано, що для урбанізованого середовища пошуки «адекватних біоіндикаторів» мають бути спрямованими на фонові (поширені) види. Для м. Лисичанськ екологічнокритичними є території промислових об’єктів, що потребують постійного моніторингу, який доцільніше проводити шляхом фітоіндикації. Для цього рекомендуємо використовувати методику експрес-оцінювання Захарова, а в якості фітоіндикатора – листя дуба черешчатого.