Image

Демекологія слимака виноградного на природно-антропогенних ландшафтах Великоомелянської селищної ради

Навчальний заклад: Великоомелянський ліцей Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області

Автор: Буднік Ірина Олександрівна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Екологія

Область: Рівненська

Опис:

Дослідження і моніторинг H. рomatia на території Великоомелянської селищної ради Рівненської області не проводяться незважаючи на те, що цей молюск активно вилучається з екосистем як цінний біологічний ресурс. Ступінь розораності загальної площі земель досліджуваного регіону становить 55,9%, сільськогосподарських угідь 83,3%. Індекс сільськогосподарського освоєння 0,68 свідчить про надмірне господарське навантаження території, екологічну розбалансованість агроландшафтів та порушення ареалів існування диких тварин. Обстежена територія Великоомелянської селищної ради представлена переважно урбанізованoю територією, розораними сільськогосподарськими угіддями та незначними за площею природними ландшафтами з мозаїчним зростанням різнотравних луків та чагарників. Задля збереження природних популяцій при заготівельних роботах рекомендовано вилучати чотирирічних особин і утримувати їх на штучному вигодовуванні протягом вегетаційного сезону, що дозволить отримувати приріст біомаси H. рomatia більше 36%. З метою відновлення ефективної частини популяції рекомендовані штучні рослинні насадження на урбанізованих територіях обстежених трансектів, у вигляді зелених огорож із місцевих видів чагарників; для попередження необачного виснаження ресурсної бази H. рomatia - впровадження періодичних моніторингових спостережень за видом.