Image

Особливості "цвітіння" води в різних типах водойм Херсонської області

Навчальний заклад: Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міської ради Херсонської області

Автор: Зіборов Нікіта Андрійович

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Екологія

Область: Херсонська

Опис:

«Цвітіння» води є досить гострою екологічною проблемою водних екосистем в світі і основною причиною змін водних екосистем. Різні типи водойм по-різному реагують на антропогенний вплив і потребують різних підходів до попередження та усунення наслідків «цвітіння». Тому, визначення особливостей процесу «цвітіння» різних типів водойм, та вивчення взаємозв’язку між значеннями сапробності, фізико-хімічних показників і видового складу водоростей, а також пошук шляхів боротьби із цим явищем є дуже актуальним питанням.