Image

Оцінка екологічного стану меліорованих водойм на прикладі р. Тясмин

Навчальний заклад: Хацьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Степанківської сільської ради Черкаської області

Автор: Варич Данило Євгенович

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Екологія

Область: Черкаська

Опис:

Моїм завданням було оцінити сучасний екологічний стан р.Тясмин за допомогою комплексу методів та окреслити шляхи запобігання повної її деградації. Протягом періоду спостережень за три роки коливання рівня води становило в межах 7-20% від максимальних показників у травні, 11-57% відповідно – у серпні та 9-42% - у жовтні, що вказує на відносно рівномірну обводненість річки у всіх досліджених точках навесні та суттєві зміни наприкінці літа-восени. За допомогою ряски малої (Lemna Minor) та групи макробезхребетних тварин вдалося дослідити антропогенний тиск на екологічний стан меліорованої водойми р.Тясмин. Дослідження малозатратні, доступні та конкурують з дороговартісними хімічними лабораторними дослідженнями. Результати досліджень за станом впливу якості водного середовища р.Тясмин на ряску малу (2019-2020 роки) свідчать, що у вересні спостерігається значне забруднення води, порівняно із червнем, клас якості води 4 (вода забруднена), очевидно, що це є наслідком антропогенного впливу на зменшення рівня води. Оцінка стану, водної екосистеми, була проведена (2019-2020 роки) за наявністю макробезхребетних тварин та проаналізовано отримані данні за методом Майєра, вказують, що рівень забруднення води 4-6 класу. Отже, виявлено, ступінь забруднення меліорованої водойми р.Тясмин за біоіндикацією ряски малої (Lemna Minor) відповідає 4 класу забруднення, що корелюється з показниками забруднення визначеного за макробезхребетними тваринами. Отримані результати можуть бути використані при організації екологічного моніторингу за станом аквальних екосистем в умовах господарського освоєння та розроблено рекомендації з метою запобігання повної деградації р.Тясмин.