Image

Експансія нових інвазійних видів Arion lusitanicus sensu lato та Cydalima perspectalis (Walker, 1859) на територію Чернівецької області

Навчальний заклад: Чернівецький ліцей № 3 медичного профілю Чернівецької міської ради

Автор: Здойма Анна Олександрівна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Екологія

Область: Чернівецька

Опис:

Останнім часом спостерігається активне розселення в Європі та наразі в окремих регіонах України небезпечних інвазійних видів, які завдають значної шкоди екосистемам – іспанського слимака Arion lusitanicus sensu lato та самшитової вогнівки – Cydalima perspectalis (Walker, 1859). Мета досліджень – оцінити сучасне поширення та виділити межі вторинного ареалу A. lusitanicus та C. perspectalis у Чернівецькій області. Для досягнення мети перед нами стояли наступні завдання: • провести моніторинг популяцій A. lusitanicus та C. perspectalis на території Чернівецької області; • здійснити картування місцезнаходження локалітетів видів у межах дослідженого регіону. Дослідженнями з’ясовано, що перше згадування про появу Arion lusitanicus sensu lato на території Чернівецької області припадає на 2011-2012 роки: в місті Чернівці (район Роша) та в Новоселицькому районі. Відмічено, що межі ареалу A. lusitanicus у Чернівецькій області приурочені до території з висотою над рівнем моря 350 м і є транзитивними, що свідчать про активне розселення виду. Протягом 2019 року в м. Чернівці проаналізовано 27 локалітетів Buxus sеmpervirens L. З 1116 кущів майже 38 % пошкоджені С. рerspectalis, причому половина кущів обгризена личинками повністю. Період активного розвитку C. perspectalis (V-VII місяці) у 2018-2019 рр. був сприятливим за гідротермічним режимом і стимулював масове розмноження шкідника. Встановлено, що екологічна щільність C. perspectalis двох модельних локалітетів становила у дендропарку ЧНУ – 100 ос./м2, а по вул. Л. Українки, 25 – 141 ос./м2, що свідчить про високу плодючість та шкодочинність виду.