Image

Екологічна оцінка вмісту меркурію у рекреаційних ландшафтах Національного природного парку «Голосіївський»

Навчальний заклад: Природничо-науковий ліцей № 145 міста Києва

Автор: Риженко Дмитро Ігорович

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Екологія

Область: м. Київ

Опис:

Для виявлення закономірностей біоакумуляції та визначення пріоритетних напрямів контролю забруднення екосистем рекреаційних ландшафтів НПП «Голосіївський», проведена оцінка забруднення меркурієм та іншими токсичними металами (Cd, Pb) системи «ґрунт-рослина». У відібраних зразках ґрунту та рослин визначений вміст Hg методом атомно-абсорбційної спектрометрії, проведена порівняльна оцінка вмісту меркурію із результатами, отриманими стосовно Cd та Pb. Розраховано коефіцієнти біоакумуляції Hg у системі «ґрунт-рослина» та проведено порівняльний аналіз інтенсивності біоакумуляції Hg, Cd, Pb. Перевищення ГДК меркурію у ґрунті (0-20 см) на досліджуваній території не виявлено, на відміну від свинцю. Відтак доцільним є контролювати свинець у рекреаційних ландшафтах парку. Найбільшим вмістом меркурію у загальній фітомасі та коефіцієнтом біоакумуляції характеризувалась кропива дводомна (Urtica dioica L.), що дає можливість рекомендувати цей вид для фіторемедіації.