Image

Екологічний стан та рекреаційний потенціал озера Любань Волинської області

Навчальний заклад: Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» с. Замшани Ковельського району Волинської області

Автор: Михалевич Софія Михайлівна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Охорона довкілля та раціональне природокористування

Область: Волинська

Опис:

Дослідження екологічного стану природних озерних екосистем є важливим та першочерговим завданням на шляху відновлення та збереження екологічної рівноваги навколишнього середовища. Одним з об'єктивних показників екологічного стану водойми є визначення класу якості води та рівня сапробності. За результататами дослідження водних макробезхребетних та розрахунків біотичних індексів аналіз якості води такий: вода чиста, відноситься до ІІ класу якості, β-мезосапробна зона. Визначення рекреаційної цінності водойм є необхідною складовою перспективного розвитку туристично- рекреаційної галузі. Досліджуючи морфометричні, гідрохімічні та гідрологічні показники, озеро оцінено як водойму з з сприятливими умовами для коротко- та довготривалого відпочинку, розвитку рибогосподарської сфери.