Image

Динаміка фітотоксичності ґрунту у різних біотопах, що різняться за рівнем антропогенного навантаження в умовах міста Мелітополя

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області

Автор: Леонова Ольга Олексіївна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Охорона довкілля та раціональне природокористування

Область: Запорізька

Опис:

У роботі розглянута динаміка фітотоксичності ґрунту у різних біотопах, що різняться за рівнем антропогенного навантаження в умовах м. Мелітополя. В ході дослідження проаналізовані фітотоксичні показники ґрунту різних функціональних зонах м. Мелітополя; визначені метричні параметри надземної та підземної частини тест-рослин; встановлена динаміка кількості сходів насіння у різних ґрунтових пробах, що різняться за фітотоксичним ефектом; визначені співвідношення маси та довжини надземної та підземної частини тест-рослин; узагальнені базові засади моніторингу ґрунтового покриву. За результатами дослідження встановлено, що показники фітотоксичності ґрунту є різним для різних функціональних зонах м. Мелітополя, а діапазон динаміки показника знаходиться в межах від 12,68 до 52,15 та в середньому становить 31,32. При порівняні метричних значень надземної і підземної частини тест-рослин визначено, що відповідні показники змінюють не лише числові значення, але і ранговий розподіл пробних площ від найбільшого до найменшого показника. Облік кількості сходів дозволив встановити, що середній показник проростання в середньому фіксується на рівні 20 з 50 насінин, що висаджувались на початковому етапі досліду, при цьому прямої кореляції між фітотоксичним ефектом та схожістю насінням не виявлено. Аналіз співвідношення довжини та маси тест-рослин при графічному відображенні дозволив виявити принципово різні картини розподілу пробних площ по рангу, що не виявляють чіткої залежності між антропогенним тиском та числовим відображенням значень.