Image

Метод екстраполяції на основі динамічних характеристик

Навчальний заклад: Рівненський природничо-математичний ліцей "Елітар" Рівненської міської ради

Автор: Турбал Богдан Юрійович

Відділення: Математика

Секція: Математика

Область: Рівненська

Опис:

Задачі, пов’язані з прогнозуванням економічних, екологічних чи соціальних процесів є актуальними та мають фундаментальне значення для людства. Будь-який новий підхід, методика, яка дозволить покращити прогноз якогось фізичного, економічного чи соціального процесу матиме фундаментальне значення. В роботі розглядаються динамічні характеристики функцій та деякі підходи до екстраполяції на основі динамічних характеристик. В роботі запропоновано спеціальні динамічні характеристики будь-яких функцій як відображення самих функцій у їх значення, зміщені на певну величину. Наведені приклади показують, що динамічні характеристики не обов’язково є функціями. В загальному випадку це деякі криві, що часто мають петлі, які характеризуються у певному розумінні симетрією відносно прямої. В той же час, динамічною характеристикою експоненти є деяка пряма. Тобто, динамічна характеристика може виявитись в певному розумінні простішою за саму функцію. Остання обставина наводить на думку можливість практичного використання динамічних характеристик для прогнозування (екстраполяції) значень відповідних функцій. Деякі дослідження в даному напрямку наведені в роботі.