Image

Оцінка токсичності озерної води м. Борисполя за допомогою «ростового тесту»

Навчальний заклад: Бориспільський навчально-виховний комплекс «Гімназія «Перспектива» -загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха Київської області

Автор: Єрофеєва Дар'я Олексіївна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Охорона довкілля та раціональне природокористування

Область: Київська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено вивченню питання стабілізації та поліпшення екологічного стану території міста Борисполя, впровадження та дотримання нормативів екологічної безпеки та екологічно збалансованої системи природокористування, розв'язання першочергових екологічних та соціально-економічних проблем, забезпечення створення інтегрованої системи з управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Проаналізовано документ «Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Бориспіль на 2016-2020 роки». Досліджено та оцінено токсичність зразків озерної води досліджуваних територій, встановлено залежність між антропогенним навантаженнями та якістю природної води озер м. Борисполя. Застосовано методику «пророщування тест-культур на «плаваючих дисках». В результаті дослідження встановлено, що ростові процеси рослин, пророщених на зразках досліджуваної води з різних озер м. Борисполя суттєво відрізнялись. Фітотоксичний ефект, за яким визначався санітарний стан води на модельних ділянках 1-6 складав, відповідно 62,3; 17,4; 32,0; 31,6; 17,0 та 18,3 %. А також показник фітотоксичного ефекту та критерій Стьюдента, дає достовірну інтегральну характеристику санітарного стану озерної води, що дозволяє визначити екологічний стан водойм за їх рівнем антропогенної трансформації.