Image

Оцінка впливу Харківської ТЕЦ-2 «Есхар» на тепловий баланс річки Сіверський Донець

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Харківський науковий ліцей-інтернат ″Обдарованість″» Харківської обласної ради

Автор: Бурейко Наталія Максимівна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Охорона довкілля та раціональне природокористування

Область: Харківська

Опис:

У межах Харківської області в селищі Есхар локалізується потужна ТЕЦ-2, яка покриває потреби міста Харкова. За технологією для процесу конденсації пари використовують воду з річки Уди та повертають у Сіверський Донець уже підвищеної температури. І це може сприяти зміні кількісного та якісного складу організмів у водоймі. Через це стає актуальним виявлення ступеню впливу роботи ТЕЦ-2 на температурний режим Сіверського Донця та встановлення як її робота може впливати на екосистему річки. Метою роботи було дослідити вплив Харківської ТЕЦ-2 «Есхар» на тепловий баланс річки Сіверський Донець. Завдання роботи: дослідити фізико-географічної характеристики району та річок Сіверський Донець й Уди; дослідити особливості гідрологічного та теплового режиму річок Сіверський Донець та Уди в околицях селища Есхар Чугуївського району протягом лютого-серпня 2020 року; вивчити вплив ТЕЦ-2 «Есхар» на тепловий режим р. Сіверський Донець в околицях селища Есхар Чугуївського району. В результаті досліджень було визначено, що з лютого по серпень 2020 року ТЕЦ здійснює незначне теплове забруднення, але воно сприяє загибелі деяких видів рослин (наприклад, Nuphar lutea та Nymphaea alba), може спричинити умови для швидкого розповсюдження чужорідних видів рослин (наприклад, Pistia stratioites), що може призвести до локальної екологічної катастрофи, та посилює розвиток фітопланктону, який викликає зміну кольору води та погіршує кисневу забезпеченість вод. Для зменшення температурного впливу ТЕЦ рекомендуємо відновити бризкальний басейн або встановити градирні.