Image

Вплив хімічного складу відпрацьованих батарейок на ріст та розвиток посівних культур (на прикладі вівса та пшениці)

Навчальний заклад: Відокремлений структурний підрозділ "Херсонський гідрометеорологічний фаховий коледж Одеського державного екологічного університету"

Автор: Юхненко Максим Євгенович

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Охорона довкілля та раціональне природокористування

Область: Херсонська

Опис:

Відсутність системи сортування сміття та доведення токсичного впливу батарейок наштовхнуло нас на вибір теми дослідження. Для проведення експерименту обрано найбільш поширені у побуті батарейки: лужні, сольові та літієві акумулятори. Приготували водні витяжки з досліджуваних зразків. Провели якісне визначення катіонів та аніонів в них. Токсичний вплив батарейок на ріст та розвиток посівних тест-культур оцінили методом біотестування. У якості індикаторів токсичності використано найбільш розповсюджені тест-культури – насіння пшениці та вівса. Розрахували ефект гальмування, який свідчить про фітотоксичний ефект.