Image

Залучення базальтового туфу для регуляції чисельності Nostoc linckia (Roth.) Born. et Flah

Навчальний заклад: Чернівецький міський ліцей № 3 медичного профілю Чернівецької територіальної громади Чернівецької області

Автор: Нестор Олександра Олександрівна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Охорона довкілля та раціональне природокористування

Область: Чернівецька

Опис:

На прикладі культури Nostoc linckia показана можливість застосування базальтового туфу як адсорбуючого матеріалу для регуляції чисельності ціанобактерій. Встановлено, що дія базальтового туфу проявляється як в безпосередньому впливі на ростову активність та кількість мертвих клітин ностоку. А також і опосередковано – через зменшення доступного нітрогену у складі культурального середовища. Рекомендовано застосовувати порошок базальтового туфу для перешкоджанню токсичному «цвітінню» води у гідросистемах. Такий підхід дозволить контролювати масові спалахи накопичення біомаси ціанобактерій як у контрольованих системах типу УЗВ, так і у відкритих водоймах. Використання базальтових туфів знайде практичне значення під час розв’язання актуальних екологічних проблем водних об’єктів.