Image

Вплив різних технологій обробітку ґрунту на структурно-функціональну організацію ґрунтової екосистеми

Навчальний заклад: Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця міста Києва

Автор: Цехмістер Богдан Ярославович

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Охорона довкілля та раціональне природокористування

Область: м. Київ

Опис:

Суть проєкту полягає у здійсенні оцінки впливу технології No-till і традиційної оранки на структурну і функціональну організацію грунту. Під час виконання проєкту було проаналізовано фітотоксичність й алелопатичну активність грунту за двох систем обробітку. Також оцінили вплив No-till технології та оранки на агрофізичні та агрохімічні параметри грунту. У результаті було з'ясовано, що за технології No-till зростає алелопатична активність у грунті, а також підвищується вміст фенольних сполук. Вперше виявили, що технологія No-till призводить до підвищення концентрації Мангану, який є токсичним для рослин.