Image

Функціональні ряди та їх збіжність

Навчальний заклад: Відокремлений структурний підрозділ "Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя"

Автор: Машталяр Віктор Степанович

Відділення: Математика

Секція: Математика

Область: Тернопільська

Опис:

Науково-дослідницьку роботу присвячено вивченню поняття функціональних рядів, їх збіжності та застосуванню при практичних розрахунках. У роботі досліджено поняття функціонального ряду та різних типів таких рядів, зокрема степеневих. Досліджено область збіжності та рівномірної збіжності функціональних рядів, вивчено розклад функції у степеневі ряди Тейлора і Маклорена та тригонометричні ряди Фур’є. У рамках проведених досліджень вивчено методи опрацювання функціональних рядів та способи їх використання для практичного розв’язування задач різних типів, зокрема тих, що використовуються для наближених обчислень. Для кращого розуміння алгоритми реалізовано як процедури обчислення значень трансцендентних функцій.