Image

Реакція гібридів кукурудзи на застосування мікродобрив в умовах зрошення

Навчальний заклад: Херсонський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей журналістики, економіки та правознавства» Херсонської міської ради

Автор: Ситнік Ярослав Дмитрович

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Селекція та генетика

Область: Херсонська

Опис:

Зміна клімату, підвищення вимог до показників врожайності та якості зерна для виробництва високоякісних продуктів потребує постійного пошуку нових джерел генів господарсько–цінних ознак для селекції. Основні положення і методи селекційного процесу створення та розширення генофонду кукурудзи потребують постійного створення нових високопродуктивних гібридів пристосованих до місцевих умов. Мета дослідження: визначити реакції сучасних гібридів кукурудзи –Степовий, Олешківський, Тавричанка, Ламасан, на застосування мікродобрив Аватар-1, Нутрімікс в умовах зрошення. Застосування мікродобрив Нутрімікс, Аватар–1 сприяло стабільному зростанню урожайності зерна та структурних елементів продуктивності гібридів кукурудзи різних груп ФАО. Так, на ділянках, де були внесені мікродобрива, в порівнянні з необробленим контролем, підвищились значення довжини качана на 2,5–4,9% та діаметра на 2,3–3,2%. Оптимум висоти рослин та максимум урожайності може досягатись в умовах зрошення за добору гібридів кукурудзи відповідних груп стиглості та застосування органічних мікродобрив.