Image

Еволюція генів 5S рРНК у покритонасінних рослин

Навчальний заклад: Чернівецький міський ліцей №3 медичного профілю ТГ Чернівецької області

Автор: Сухарєв Тимофій Олександрович

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Селекція та генетика

Область: Чернівецька

Опис:

Для рослин, наразі, наявні лише окремі дані щодо нуклеотидної послідовності, молекулярної та структурної організації кодувальних ділянок 5S рДНК. Таким чином не сформовані достатньо повні уявлення про закономірності еволюції цієї ділянки геному. Отже, метою нашої роботи було визначення характеру еволюції генів 5S рРНК у Покритонасінних рослин. Результати: Індивідуальні послідовності CDS 5S рДНК в геномах рослин часто не повністю ідентичні та можуть містити однонуклеотидні заміни. 5S рРНК представників різних філогенетичних клад рослин можуть відрізнятися більше ніж на 20 нуклеотидних позицій, а в межах відділу Покритонасінних містити до 13 замін по відношенню до консенсусної послідовності. Загальні риси організації вторинної структури молекули 5S рРНК залишаються стабільними у всіх групах наземних рослин. Значна частини мутацій у послідовностях 5S рРНК розташовується у ділянках подвійних спіралей та має компенсаторний характер.