Image

Вплив антиоксидантів на показники індукованих мутацій в популяції Drosophila melanogaster за дії похідних гідразинів

Навчальний заклад: Ліцей № 15 міста Чернігова

Автор: Рибка Вероніка Сергіївна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Селекція та генетика

Область: Чернігівська

Опис:

Останніми роками помітно посилився інтерес до ролі антиоксидантів в організмі, зокрема вивчається їх властивість впливати на мутагенез. Вивчення дії похідних гідразинів з піримідиновим циклом на функціонування еукаріот на прикладі тест-об’єкту Dr. melanogaster використовується для оцінки можливих екологічних наслідків за їх практичного використання. Досліджувані речовини по-різному впливають на плодючість або виживання на початкових стадіях метаморфози, що виражаєтеся у різній чисельності та співвідношенні статей. За присутності у поживному середовищі чотирьох із шести досліджених речовин у мух спостерігались мутації: редуковані крила і знебарвлене тіло та додаткові антени і видовжений хоботок. Однакові за фенотипом мутації виникають за дії речовин Р1 та Р4, які мають однакові радикали (додаткові полярні зв’язки). α-Токоферол і β-каротин у певних концентраціях спричиняють токсичний та мутагенний ефект, який виявляється на різних стадіях онтогенезу. Одночасне використання антиоксидантів із основами Шиффа сприяє зменшенню відсотка мутантних особин серед імаго Dr. melanogaster.