Image

Поетична функція метафори на позначення фізичних понять у сучасній польській літературі (на прикладі збірки “Miłość jest jak cień człowieka” Анджея Хронщеля)

Навчальний заклад: Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міської ради Івано-Франківської області

Автор: Копалівська Юлія Ігорівна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Зарубіжна література

Область: Івано-Франківська

Опис:

У дослідженні представлено феномен творення та функціонуваня метафори в польській літературі на прикладі сучасної польської поезії крізь призму фізики, щоб розкрити таємниці навколишнього світу, пізнати сенс існування, довести важливість раціонального, інтуїтивного та творчого начала в пізнанні світобудови та себе самого. Робота доводить важливість вивчення метафори у художніх текстах, оскільки цей троп дозволяє проникнути глибше в таємниці буття, розкрити феномен творчої манери письменника. Дослідження демонструє виняткові можливості метафори для пізнання наввколишньої дійсності, її естетичну та світоглядно-філософську складову. У процесі досліджено зроблено висновки, що поезія як мистецтво слова і наука багато в чому переплітаються, і знання, яке викинає на цій межі, дозволяє проникнути в найпотаємніші глибини розуму для пошуку істини. Поетична метафора сучасної польської літератури виконує функцію одухотвореності всього навколишнього світу, є пошуком внутрішнього стержня, вищого розуму. Метафора існування з ціннісної точки зору в сучасній польській літературі, зокрема у творчості А.Хронщеля, - це метафора любові, що є квінтесенцією існування.