Image

Художній світ роману «Замок» Франца Кафки: структура і поетика

Навчальний заклад: Гімназія № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Автор: Мнека Максим Віталійович

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Зарубіжна література

Область: Кіровоградська

Опис:

Студіювання присвячено цілісному і всебічному аналізу структур художнього світу роману Ф. Кафки «Замок». Творчість Франца Кафки (Franz Kafka, 1883 – 1924), якого по праву називають найпарадоксальнішою фігурою доби модернізму, являє собою цілий етап у художньому відтворенні дійсності. Проза письменника відмічена появою нової проблематики та нового героя, багатством стилістичних засобів. Філософсько-художня проблематика творчості письменника виявляється в унікальному досвіді екзистенціального трактування та фіксації трагедії людської свідомості. Його твори сприймаються як глибоке тлумачення феноменів страху, влади і відчуження. У нашій науковій розвідці ми намагались окреслити суть дефініції поняття «художній світ твору» та всебічно розглянути художній світ роману Франца Кафки «Замок» в усіх його неоднозначностях та протиріччях. У рамках проєкту було розкрито домінанти творчої спадщини Ф. Кафки; досліджено основні структури художнього світу роману «Замок» та основні смислові коди художнього світу роману; виявлено риси абсурду, екзистенціалізму, антиутопії в художньому світі роману; проаналізовано риси індивідуального стилю австрійського письменника. У своєму проєкті ми дійшли висновків, що роман Франца Кафки вражає не стільки синтезом реального і фантастичного, скільки розгорнутою всеохоплювальною метафорою: це міфологічна та світоглядна вертикаль, складні відносини у координатах «Небо-Земля», «Бог-людина», «Влада-народ»; це життя «маленької людини» в умовах страху, самотності, відчуження, це боротьба особистості проти жорстокої та непереборної сили бюрократичного молоху. Проста лаконічна мова, протокольний стиль розповіді підсилюють атмосферу жаху, безвиході, приреченості, нерозв’язаного конфлікту між індивідом та соціумом, між людиною та Богом, між особистістю та своїми внутрішніми демонами.