Image

"Мариністична тематика у творчості Джозефа Конрада"

Навчальний заклад: Заліщицька державна гімназія м. Заліщики Тернопільської області

Автор: Гловацький Максим Іванович

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Зарубіжна література

Область: Тернопільська

Опис:

Мета мого дослідження - аналіз морської тематики у творчості Джозефа Конрада, класика англ.літератури польського походження, уродженця України. Дослідження передбачало необхідність системного й поетапного вирішення низки конкретних завдань,зокрема: -дослідити способи зображення морської стихії в мариністиці письменника на прикладах художніх творів; -розглянути аспекти зображення образів-символів у мариністичній прозі Конрада; -з’ясувати оригінально-авторське, філософське, суб’єктивне бачення багатогранного образу моря в англійського письменника. Виходячи з мети та завдань роботи, об'єктом мого дослідження стали повісті "Молодість", "Лагуна", оповідання "Тайфун". Предмет дослідження- образи-символи морського пейзажу як засобу творення морально-психологічного образу героя. Використовуючи конкретно-історичний, біографічний, аналітико-синтетичний, компаративний методи дослідження, ми прийшли до висновку: творчість Конрада передовсім морально-психологічна, яка використовує мотиви мариністичні; -психологізм і морська екзотика поєднались і зумовили неповторний жанровий сплав та визначили індивідуальний авторський стиль; -мариністичний текст – засіб творення психологічного портрету; -образи-символи змальовані через часові, дієві характеристики та просторові ознаки, колір і звук; -художня синестезія чотирьох лексем – це одна із стилістичних ознак конрадівських описів.