Image

Концепт довіри в сповідальному слові покоління Z (за циклом новел "Сповідь у просторі відсутності довіри")

Навчальний заклад: Коломийський ліцей імені М. Грушевського Коломийської міської ради Івано-Франківської області

Автор: Волощук Ольга Василівна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Літературна творчість

Область: Івано-Франківська

Опис:

Роботу присвячено дослідженню інтерпретаційного поля концепту довіри в авторському циклі новел “Сповідь у просторі відсутності довіри”. Визначено, що літературна спроба юної письменниці задумана й реалізована у форматі літературної публічної сповіді та має ознаки після-постмодерністичної поетики довіри, яка передусім зосереджена на пошуку довіри до себе, людей, світу й тяжіє до щирості і відкритості нарації. Указано, що авторський цикл новел побудований на поєднанні ідеї життєвої сповіді й автобіографії та є прикладом літературної публічної сповіді як запиту до самого себе, сповіді-самозаглиблення. Така сповідь дозволяє поколінню Z поєднати віртуальний простір з реальним, установити “живий” місток спілкування з іншими людьми і завдяки цьому побачити збоку власне життя та отримати відповіді на свої “болючі” питання. Мотив довіри стає наскрізним для авторських новел. Обґрунтовано його значущість для розуміння їхнього ідейно-тематичного навантаження. З'ясовано, що це всезагальний смисл, до якого прямують кожне слово, вираз, мовний засіб і почуття в новелах авторки. Втрата довіри веде до появи цілого комплексу складних і суперечливих психологічних почуттів і станів. Окреслено роль образів у розкритті задуму авторки. Висвітлено особливості психологізму сповідального слова. Створено 2 інтерпретаційні моделі довіри на засадах композиційної семантики (смисленнєво-значеннєвого наповнення сюжету) та психологізму новел (емоційного компоненту змісту), що дозволяють краще зрозуміти лабіринти душі покоління Z.