Image

Поетика часопростору в повісті «Три покоління» Ф.Мелешка

Навчальний заклад: Глодоська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Глодоської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області

Автор: Упиренко Богдана Валеріївна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Українська література

Область: Кіровоградська

Опис:

Концепція художнього часу і простору повісті «Три покоління» є важливою характеристикою художнього образу. У даній науково-дослідницькій роботі вперше на основі функціонального структурування художній час і простір розглядаються як системи художніх засобів з хронологічним та топологічним значеннями відповідно, що охоплюють формальні й змістові аспекти літературного твору; здійснено спроби встановити співвідношення цих явищ із часом та простором реальної дійсності, простежити особливості їхньої художньої реалізації – на рівні осмислення тропіки як засобу оживлення часопростору та образної системи, яка функціонує в межах його координат. Нами доведено зв'язок між тропікою й часопростором, і образним рівнем твору й часопростором, у якому цей рівень презентовано, а також класифіковано типи часу й типи простору повісті «Три покоління». Отже, актуальність даної розвідки обумовлюється необхідністю детального аналізу часово-просторових координат художнього твору письменника діаспори; потребою дослідження масштабів дій і думок автора та його героїв в потоці часу і в просторі, що сприятиме глибшому розумінню світогляду письменника та усвідомленню справжньої цінності його творчості.