Image

Топонімічний складник поетичних творів Тараса Шевченка як джерело висвітлення феномену зв'язку особистості автора "Кобзаря" з Батьківщиною

Навчальний заклад: Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міської ради Миколаївської області

Автор: Авер'янова Лаура Вікторівна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Українська література

Область: Миколаївська

Опис:

У науковій роботі ми дослідили топонімічний складник поетичних творів Тараса Шевченка, уміщених у збірці "Кобзар". Ми охараткеризували якісний та кількісний склад топонімів. Ми проаналізували тексти поетичних творів, провели спостереження над зв’язками у використанні митцем певних топонімів та періодом творчості та життя митця, розглянули окремі моменти біографії Шевченка, котрі пов’язані з тою чи іншою лексемою. Ми довели, що у творах Шевченка топоніми набувають додаткових функцій і виступають образами-символами. Окрім того, ми зробили висновок, що топоніми формують художній простір твору, стають одним із засобів творення достовірності опису письменника. Зробили висновок, що використання топонімів водночас є яскравою прикметою авторського ідіостилю.