Image

Жанрова своєрідність романтично-сатиричної поеми Романа Купчинського «Скоропад»

Навчальний заклад: Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка

Автор: Берестецька Марія Олегівна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Українська література

Область: Тернопільська

Опис:

У своєму проєкті я відобразила найосновніше із моєї науково-дослідницької роботи, а саме об'єкт і предмет дослідження, мету і поставлені завдання. Оскільки аналіз засобів комічного був одним із ключових завдань, я сформувала таблицю із деякими їх прикладами. Вона допоможе краще уявити манеру автора поеми творити образи за допомогою цих засобів. Образ Цяпки-Скоропада є чи не найважливішим у поемі, тому у проєкті присутня цитата -характеристика та ілюстрація Едварда Козака, яка чудово показує героя. У кінці я додала висновки про те, що твори Романа Купчинського пов'язані із темою стрілецтва. За допомогою засобів комічного, автор намагається показати всі ті негативні риси українця, які не дають йому стати повноправним господарем у своєму домі. Більше того, у творі автор описує тодішні суспільно-політичні реалії життя через мотиви, образи, колізій, за допомогою яких розкриває характери героїв та історичне тло. У проєкті також присутній портет письменника та зображення палітурки поеми «Скоропад».