Image

Апокаліптичний дискурс оповідання Сергія Жадана "Бігти, не зупиняючись"

Навчальний заклад: Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 42 Харківської міської ради Харківської області

Автор: Ручко Аліна Сергіївна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Українська література

Область: Харківська

Опис:

У роботі досліджується оповідання Сергія Жадана «Бігти, не зупиняючись» з точки зору реалізації в ньому ознак апокаліптичного дискурсу. Розглядаючи оповідання «Бігти, не зупиняючись» як складову «воєнного циклу» творчості С.В.Жадана, встановлюємо загальну тенденцію зображення війни як апокаліпсису, «осучасненого» трактування есхатологічних сюжетів, але зі збереженням традиційної моральної складової. Причинами локального «кінця світу» автор вважає порушення заповідей та відмову від каяття. Спираючись на дослідження сучасних науковців, зокрема М.В. Кірячок, щодо різноманітних моделей конструювання апокаліптичних сюжетів, вбачається можливим розглядати оповідання С.В. Жадана «Бігти, не зупиняючись» як варіант моделі – апокаліпсис як пророцтво, де есхатологічна напруга реалізується у змістовій та образній площинах аналізованого тексту. Центральний персонаж традиційно для постмодерної апокаліптики є носієм позитивних моральних якостей, героєм-спасителем. Важливою рисою оповідання «Бігти, не зупиняючись» є його інтертекстуальність – генетичний зв’язок з традиційною есхатологічною літературою: «Легендою про Всесвітній потоп», «Об’явленням Іоанна Богослова», Кумранським апокаліпсисом тощо. Дослідивши текст твору, погоджуємося з думкою вчених-літературознавців про те, що сучасна дійсність є таким об’єктом зображення, що можливо осмислити лише через призму апокаліпсису.