Image

Неоміфологізм у повісті "Казка про калинову сопілку" Оксани Забужко та в новелі "Калинова српілка" Галини Пагутяк

Навчальний заклад: Херсонська багатопрофільна гімназія №20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради

Автор: Білоненко Катерина Олександрівна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Українська література

Область: Херсонська

Опис:

У науково-дослідницькій роботі з’ясовані особливості міфопоетики повісті «Казка про калинову сопілку» О. Забужко та новели «Калинова сопілка» Г. Пагутяк і доведено, що ці твори належать до неоміфологічного напряму. У роботі опрацьовано літературу, пов’язану з явищем неоміфологізму, окреслено історико-літературне тло, на якому з’явилися «Казка про калинову сопілку» О. Забужко та «Калинова сопілка» Г. Пагутяк, здійснено міфокритичний аналіз творів. У результаті здійсненого дослідження ми дійшли висновку, що повісті «Казка про калинову сопілку» Оксани Забужко та новелі «Калинова сопілка» Галини Пагутяк притаманні основні ознаки неоміфологізму: сучасна інтерпретація фольклорно-міфологічних джерел, спрямована на актуалізацію як «вічної», так і злободенної проблематики, а також авторська міфотворчість. Неоміфологізм у роглянутих у нашій роботі творах пов'язаний із екзистенціалістським світобаченням авторок, а також із загальною постмодерною тенденцією до використання «інших текстів».