Image

Модель системи підтримки прийняття рішень щодо профорієнтації молоді на основі апарату нечіткої логіки

Навчальний заклад: Комунальний заклад "Вінницький технічний ліцей"

Автор: Туржанська Ірина Дмитрівна

Відділення: Математика

Секція: Математичне моделювання

Область: Вінницька

Опис:

Розроблено модель системи підтримки прийняття рішення щодо вибору навчального закладу абітурієнтами на основі апарату нечітких множин. Для системи підтримки прийняття рішення щодо профорієнтації молоді обрано вхідні та вихідну лінгвістичні змінні, їх універсальну множину, терммножину, побудовано функції належності термів, сформовано базу правил. Для виконання логічного висновку обрано алгоритм Мамдані. Алгоритм реалізований у програмному модулі Fuzzy Logic Toolbox системи Matlab. Апробація автоматизованої системи підтримки прийняття рішення відбулася серед старшокласників комунального закладу «Вінницький технічний ліцей».