Image

Танець хайтарма в контексті культурної спадщини кримських татар

Навчальний заклад: Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради" Волинської області

Автор: Конрад Діана Андріївна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Кримськотатарська гуманітаристика

Область: Волинська

Опис:

У науковій роботі здійснено загальну характеристику культурної спадщини та хореографічної культури кримських татар, описано хайтарму як етнохореографічний феномен, розкрито її місце і значення в самодіяльній творчості та професійному мистецтві кримських татар. Визначено генезу танцю хайтарма як одного із важливих елементів старовинного весільного обряду кримських татар. Підтверджено кримськотатарське походження хайтарми через вписуваність її музично-ритмічних та хореографічних характеристик в коло засобів і прийомів музичної та хореографічної культури кримських татар та варіантну розповсюдженість по всій території Криму. Окреслено двочастинність, темповий контраст (повільно-швидко) та нерегулярність ритмічної пульсації (7/8: 2/8 + 2/8 + 3/8) як базові музично-ритмічні ознаки хайтарми, систематизовано характерні хореографічні прийоми танцю, до яких належать дотримання стрункої постави, переважання дрібних рухів ніг, плавних рухів рук з обертальними рухами кистей, дрібних рухів плечима. Доведено активне і послідовне використання образу хайтарми у різних видах кримськотатарської культури та мистецтва ‒ в хореографії, театрі, літературі, музиці, кіно, образотворчому мистецтві.