Image

Руське Королівство у графічних роботах Олександра Дишка

Навчальний заклад: Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського Волинської обласної ради

Автор: Комзюк Анна Юріївна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Мистецтвознавство

Область: Волинська

Опис:

Олександр Дишко – волинський художник-графік, автор унікальних робіт, добре знаний за межами нашої держави. Пропоноване дослідження присвячене проблемі реінтерпретації широкого спектру образів Руського Королівства (а саме так називали Галицько-Волинське князівство у європейських хроніках доби Середньовіччя) у станковій графіці художника. Обране формулювання теми не є випадковим, адже, з одного боку, воно відображає ставлення Олександра Дишка до історії нашого краю, а з іншого – є одним з давно назрілих кроків реінтерпретації цієї історії з метою її очищення від різноманітних викривлень, маніпуляцій і фальсифікацій. У процесі дослідження я охарактеризувала творчу постать Олександра Дишка, його діяльність у складі мистецького об᾽єднання «Куля», визначила основні типи образності та особливості їхнього втілення у художніх роботах митця, а саме – ті, які стосуються символічно-знакової сутності зображень, співвідношення композиційних і геометричних центрів картин, балансу динаміки і статики, поєднання двовимірних площин з тривимірними фігурами та інші. Проаналізовані мною роботи Олександра Дишка написані переважно протягом останнього десятиліття, і тому, з одного боку, цей матеріал, який наразі практично не досліджений і не осмислений, є відображенням нашого часу, з іншого – картини художника допомагають нам збагнути славне минуле нашої малої Батьківщини і таким чином усвідомити те, що наша земля була і є невід᾽ємною складовою Європи ‒ і територіально, і економічно, і культурно. Тож дослідження цієї теми, на мою думку, сьогодні є вкрай своєчасним і необхідним.