Image

Репрезентація теми "скіфської України" у поемі-баладі Ліни Костенко та офортах Володимира Бахтова: проєкт "Скіфська Одіссея"

Навчальний заклад: Миколаївський муніципальний колегіум імені В.Д.Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області

Автор: Кириченко Ірина Василівна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Мистецтвознавство

Область: Миколаївська

Опис:

У роботі ми досліджували репрезентацію теми "скіфської України" Ліною Костенко у її поемі-баладі та офортах Володимира Бахтова у контексті проєкту "Скіфська Одіссея", який побачив світ у 2020 році. Поема-балада та серії офортів, з яких відібрано твори художника у книгу, існували окремо більше тридцяти років, поєднавшись, вони отримали друге життя. Компаративний аналіз дозволив зробити висновок, що у мистців доволі багато точок перетину: тема, ідея, мотиви, художні засоби. Важливим є те, що офорти та поезії доповнюють один одного і надають нове тлумачення сюжетам. Вони сприймаються як єдиний витвір мистецтва. Спільним у репрезентації теми «скіфської України» мистцями є те, що і Л. Костенко, і В. Бахтов бачать історію скіфів і греків у степах Північного Причорномор’я, як частину історії українських земель, вони змальовують картини мирної праці племен, картини природи, як символу вічності, обидва розповідають про скіфську міфологію, традиції. Мотив швидкоплинності життя присутній у обох мистців: за допомогою вмілого використання кольорів відбувається поєднання двох світів, світу живих і мертвих. Л.Костенко зображує естетичне перетворення людиною навколишнього простору, що і робить своїми творами В. Бахтов: мистець перетворює простір за допомогою художніх особливостей техніки офорт.