Image

Жіночі образи у творчості українських художників ХІХ століття

Навчальний заклад: Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка міста Києва

Автор: Пилипенко Катерина Євгенівна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Мистецтвознавство

Область: м. Київ

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу жіночих образів у творчості українських художників у контексті соціального становища жінок у другій половині ХІХ століття та особливостей зображення жіночих образів у мистецьких течіях розглянутого періоду. Досліджено основні аспекти соціального положення жіноцтва. Розкрито основні проблеми, пов’язані зі становищем жінок у суспільстві шляхом аналізу статистичних даних і відомостей про населення України в складі Російської імперії. Проаналізовано мистецький доробок українських художників-реалістів ХІХ століття, схарактеризовано жіночі образи. З’ясовано особливості зображення жіночих образів у домінуючому в образотворчому мистецтві ХІХ століття реалістичному стилі через аналіз картин художників-реалістів, що містять жіночі образи. Узагальнено бачення митцями-реалістами ХІХ століття жіночої краси та її ідеалів, а також зображення жіночої долі та її місця в суспільстві в контексті розглянутих соціально-політичних проблем. Виділено найпоширеніші типи жіночих образів, пов’язаних з реальними типажами в суспільстві ХІХ століття.