Image

Образ кота (кішки) у фольклорі Слобідського краю

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія» Харківської міської ради Харківської області»

Автор: Мухопад Вікторія Олександрівна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Фольклористика

Область: Харківська

Опис:

Роботу присвячено дослідженню образу кота (кішки), який є одним із найстаріших і найчастіше згадуваних у фольклорі Слобідського краю. Актуальність обраної теми зумовлена розширенням уявлень про національно-культурну картину світу українського народу в регіональному аспекті та вивченням символіки образу кота (кішки) у різних жанрах фольклору й віруваннях слобожан. Розглянуто й теоретично обґрунтовано образ кота (кішки) з урахуванням його зоонімічної характеристики в українському фольклорі. Спираючись на фольклорно-етнографічні матеріали, зібрані на теренах Слобідського краю, а також матеріали, зібрані самостійно, проаналізовано символіку образу кота (кішки) у нашому регіоні з 19 ст. й дотепер. Для цілісного дослідження образу було використано схему Н. Пастух, згідно з якою розглянуто такі характеристики: «портретні», що пов’язані з відбитком морфології кота на площину художнього світу фольклору; акустичні прояви тварин; спосіб руху кота (кішки); «соціальний» зміст образу; «мовна картина» в аналізі образу-символу кота, що пов’язана із зоонімами; «тваринна символічна мова». Зоонімічну характеристику було виділено окремо й здійснено порівняльний аналіз міських і сільських зоонімів, записаних зі слів наших сучасників. У фольклорі Слобідського краю образ кота (кішки) розглянуто переважно в колискових, казках та традиційних віруваннях слобожан. Доведено, що формування образу кота (кішки) сягає найдавніших часів і пов’язане з первісним міфологічним уявленням, однак із плином часу зазнає певних трансформацій.