Image

Топонімічні легенди й перекази Нижнього Подніпров'я

Навчальний заклад: Херсонська Багатопрофільна Гімназія №20 імені Бориса Лавреньова

Автор: Спіцин Марк Олександрович

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Фольклористика

Область: Херсонська

Опис:

Метою роботи стало визначення типологічні та своєрідні риси топонімічних легенд і переказів Нижнього Подніпров’я. Вони посідають особливе місце в системі жанрів народної оповідної прози. Твори цього типу відображають історичне минуле і засвідчують мистецьку обдарованість краян, мають неабиякий пізнавально-виховний потенціал, позитивну художню сугестію. Вони посідають одне з найважливіших місць у національній культурі. Цей проєкт може бути використане учнями і студентами в процесі вивчення українського фольклору а також може бути цікавим для істориків.