Image

Дім як оберіг: фольклорний вимір

Навчальний заклад: Хмельницький колегіум імені Володимира Козубняка

Автор: Маховський Тарас Володимирович

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Фольклористика

Область: Хмельницька

Опис:

У проєкті з’ясовано особливості традиційного житла як фундаментальної складової української етнокультури. Актуалізовано проблему вивчення «дому» як символу-оберегу для людства, етнічних спільнот, родин, людини як індивіда за умов глобалізації, міграційних процесів, світової пандемії, регіональних воєнних конфліктів, диктаторських режимів, природних катаклізмів і т.д. Актуальність проєкту посилюється й тим, що структуровані знання про світ, які традиційно акумулюються у фольклорі, доповнять та збагатять світоглядно-ціннісний вимір «дому» новими смисловими нюансами та реґіональними виявами. За матеріалами паремійного та пісенного фольклору проаналізовано дискурсотворчий образ дому як один із найважливіших у зображенні життєдіяльності, життєздійснення фольклорних героїв. Фольклорний вимір дому як оберегу кодифікується як безпечне місце проживання свого роду, бáтьківщина і Батьківщúна (оберіг від чужого, повсякчасний прихисток), місце щастя-долі, внутрішньої гармонії (оберіг від зла, нещастя), місце правди (оберіг від брехні, зради), «чисте» місце (оберіг від безчестя, наруги), місце чистоти, порядку, краси (оберіг від хвороб, антисанітарії, хаосу); місце сили (захист від природних катаклізмів та соціальних негараздів (голоду, холоду, поневірянь)).