Image

Фольклор на сторінках періодичних видань Буковини 1930-1940 рр.

Навчальний заклад: Колінковецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Топорівської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області

Автор: Банар Евеліна Миколаївна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Фольклористика

Область: Чернівецька

Опис:

Проєкт має на меті розкрити особливості розвитку української фольклористики на матеріалі буковинських періодичних видань. Розглянуто часописи, що виходили на Буковині в 30-х – 40-х рр. ХХ століття («Український народ», «Рідний край», «Українська ластівка», «Самостійна думка», «Час»). На основі аналізу матеріалів усної народної творчості, що друкувалися в буковинській періодиці 1930–1940 рр., виявлено маловідомі публікації уснопоетичних творів. Доведено, що окремі фольклорні записи вперше були опубліковані в досліджуваних періодичних виданнях. Проаналізовано жанрову специфіку текстів усної народної творчості, надрукованих у періодиці того часу. Схарактеризовано значення уведеного в науковий обіг матеріалу для дослідників фольклору.