Image

Фейк як жанр фольклору

Навчальний заклад: Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка міста Києва

Автор: Ярошенко Софія Вадимівна

Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

Секція: Фольклористика

Область: м. Київ

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено глибинному вивченню фейку як складової сучасного фольклору. У процесі обробки даних щодо цього жанру було досліджено його індивідуальність. Визначено притаманні лише йому ознаки та доведено його належність в народній творчості. Спираючись на головні ознаки деяких складових фольклору, було встановлено зв'язок фейку з іншими жанрами та на основі отриманих знань складено його жанрову класифікацію. Детально вивчено та проаналізовано причини та фактори, що впливають на популярність фейку, розглянуто поняття «медіакультура» та визначено її незамінні компоненти, які простежуються у жанрі «фейк». Під час дослідження були виявлені ознаки неправдивої інформації, які допомагають її ідентифікувати.