Image

Мовна ситуація в Шотландії. Лексичні, фонетичні та граматичні особливості діалекту центральних регіонів країни

Навчальний заклад: Загальноосвітня школа I-III ступенів № 9 Покровської міської ради Донецької області

Автор: Анасенко Катерина Володимирівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Англійська мова

Область: Донецька

Опис:

Основною метою проєкту був аналіз мовної ситуації в Шотландії, умов та факторів, що вплинули на формування сучасної шотландської англійської, її лексичних, граматичних та фонетичних особливостей, виявлення відміноостей між стандартним британським варіантом англійської та шотландською англійською, створення посібника для тих, хто подорожує країною або вичає англійську. У першому розділі були проаналізовані наукові роботи та публікації щодо мовної ситуації в країні та виявлено три мови, що функціонують на її території; наведені факти з історії виникнення шотландської англійської та фактори, що сприяли її формуванню; був визначений регіон із найбільшою кількістю населення, що володіє найпоширенішим варіантом сучасної шотландської англійської мови - центральний регіон Лоулендс. У другому розділі було досліджено лексичні, фонетичні та граматичні особливості шотландської англійської на основі вивчення корпусу з 29-ти зразків мовлення та інших джерел, проведено порівняльний аналіз особливостей шотландської англійської з британським варіантом, виявлені відмінності. Було зроблено висновок, що шотландський варіант англійської мови суттєво відрізняється від британського варіанту на рівні лексики, фонетики, граматики та створено посібник для туристів, що подорожують країною та людей, що вивчають територіальні особливості англійської мови. Посібник містить опис фонетичних особливостей, перелік класифікованих у відповідні категорії слів та виразів, що не існують у британському варіанті та опис граматичних особливостей шотландської англійської.