Image

Оцінно-культурологічний аспект семантики англійських фразеологізмів з компонентом-числівником

Навчальний заклад: Ліцей №25 міста Житомира

Автор: Жуковська Анастасія Олександрівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Англійська мова

Область: Житомирська

Опис:

Дослідницький проєкт спрямований на вивчення оцінної семантики англійських фразеологічних одиниць з компонентом-числівником (від 0 до 10) та встановлення їхніх лінгво-культурологічних особливостей. Матеріалом слугують 104 фразеологічні одиниці, відібрані з 5 сучасних фразеологічних словників англійської мови та проаналізовані у контекстах уживання у Британському національному корпусі. Результати дослідження свідчать, що кількісні та порядкові числівники неоднаково представлені в складі аналізованих ФО. Найчисельнішими виявилися ФО з числівниками one та two, а решта числівників менш репрезентовані. Оцінка в кількісній компоненті зумовлюється семантикою і символікою числа та впливає на формування позитивної, негативної або нейтральної оцінки досліджуваних ФО. Фразеологізми з числівниками є найуживанішими в художньому мовленні, у газетних і науково-популярних текстах. ФО з позитивною оцінкою переважають у вибірці, що пояснюється специфікою менталітету представників британської культури, соціальна взаємодія яких зумовлена етикетом та правилами стриманості і помірності.