Image

Мовна репрезентація художнього концепту "жінка" в романі К. Далчер "Голос"

Навчальний заклад: Комунальний заклад "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січовий колегіум" Запорізької обласної ради

Автор: Іщенко Аліна Олегівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Англійська мова

Область: Запорізька

Опис:

Суть: дослідити процес становлення терміну "концепт" з точки зору синхронії та діахронії. Знайти для себе відповідь: "Чому концепт є ключовим поняттям лінгвокульутрології та когнітивної лінгвістики?". З'ясувати, яким чином концепт реалізується в художньому тексті та провести масштабне дослідження наповнення концепту "жінка" та визначити найчастотніші способи його вербалізації в тексті роману К. Далчер "Голос". Наблизитися до розуміння наповнення концепту "жінка" в американській лінгвокультурі. Результати: опрацювали велику кількість теоретичної інформації та проаналізували всі етапи становлення терміну "концепт", розібралися із похідними термінами та визначили пріорітетні напрями дослідження. Проаналізували наповнення концепту "жінка" за допомогою сучасних словників та безпосередньо в художньому тексті, написанному жінкою, про жінку, для жінки. Зрозуміли, які процеси сприяють тому, щоб те чи інше значення (сенс) став складовою концепту та яким чином лінгвокультурний типаж може здійснювати вплив на цільову аудиторію. Заглибилися у гендерну проблематику та викристалізували для себе подальші вектори дослідження.