Image

Використання абревіації в англійському неформальному листуванні

Навчальний заклад: Лисичанська багатопрофільна гімназія Лисичанської міської ради Луганської області

Автор: Писана Ганна Володимирівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Англійська мова

Область: Луганська

Опис:

Наше дослідження присвячене лексичному рівню мови. Воно полягає у висвітленні явища абревіації як способу словотвору, з огляду на функції новоутворень і їхню стилістичну забарвленість. У процесі роботи нам вдалося провести комплексний аналіз проблеми, виконавши низку завдань. Ми 1) з’ясували стилістичну належність неформальних листів і їхні особливості; 2) розглянули поняття регістру, від чого, як з’ясувалося, залежить частотність вживання абревіатур і інших скорочень; 3) звернули увагу на історію та причини виникнення ініціальних скорочень; 4) надали пояснення термінам «скорочення» і «абревіація», визначили абревіатури як різновид скорочень; 5) класифікували їх; 6) назвали особливості вживання абревіатур у неформальному листуванні. У такий спосіб ми досягли мети дослідження. Було розглянуто значення абревіації в спілкуванні електронною поштою, різноманітними сервісами обміну повідомленнями. Ми з’ясували, що характерним для жанру, що ми досліджували, є створення та використання трибуквених абревіатур. Також ми дійшли думки, що в процесі створення абревіатур можуть брати участь усі носії мови.