Image

«Мультимодальна метафора в англомовних Інтернет-мемах про коронавірус»

Навчальний заклад: Харьківська гімназія № 46 імені Михайла Васильовича Ломоносова Харківської міської ради Харківської області

Автор: Фролов Андрій Романович

Відділення: Мовознавство

Секція: Англійська мова

Область: Харківська

Опис:

Актуальність роботи продиктована науковою зацікавленістю природою комунікативних процесів, притаманних мультимодальній активності, що породжує Інтернет-меми. Мета роботи є висвітлення когнітивних механізмів, що діють при створенні мультимодальних метафор, розповсюджених в медіасфері. Об’єктом представленої роботи є мультимодальна метафора, створена вербально та пікторально в англомовних Інтернет-мемах. Предметом дослідження є когнітивне підгрунтя цих мемів. Поставлена мета позначає наступні завдання: висвітлити напрямки дослідження мультимодальності в сучасній лінгвістиці; описати Інтернет-мем як мультимодальну одиницю та виявити його властивості й ознаки. Результати дослідження дозволили узагальнити процедуру когнітивно-семіотичного аналізу мультимодальних метафор в англомовних Інтернет-мемах про коронавірус та подати її у вигляді схеми.