Image

Лінгво-когнітивна репрезентація фразеосемантичного мікрополя «Позитивна розумова діяльність людини»

Навчальний заклад: Старокостянтинівський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука Хмельницької області

Автор: Іванов Назар Вікторович

Відділення: Мовознавство

Секція: Англійська мова

Область: Хмельницька

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено вивченню лінгво-когнітивних аспектів репрезентації фразеосемантичного мікрополя позитивна розумова діяльність людини. Дослідження мови з антропоцентричної точки зору послужило могутнім імпульсом до вивчення фразеосемантичного мікрополя “Позитивна розумова діяльність людини” у площині когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології. Актуальною є парадигматична семантична структура концепту “позитивна розумова діяльність людини”. Вона складається зі зв’язків слів, які є зафіксованими у словникових дефініціях. За допомогою компонентного аналізу було визначено своєрідності компонентів значення фразеологічних одиниць. Після дослідження ми дійшли висновку, що фразеологізми, які відображають позитивну розумову діяльність, застосовуються з метою посилення образності мови, їх вживання часто створює іронічний підтекст висловлювання.