Image

Лінгвістичні інновації на позначення явищ Covid-19 у сучасниих англомовних медіа.

Навчальний заклад: Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міської ради Черкаської області

Автор: Бьют Тімоті Давидович

Відділення: Мовознавство

Секція: Англійська мова

Область: Черкаська

Опис:

У роботі досліджено лексичні інновації в англомовних ЗМІ на позначення явищ, пов’язаних із пандемією COVID-19. Встановлено, що неологізми – це нові за формою або змістом слова чи словосполучення, утворені за певними словотвірними моделями, що нещодавно утворилися, носії мови сприймають їх як абсолютно нові лексеми, позначають нові поняття у різноманітних сферах життєдіяльності людини. Визначено, що відповідно до сфери вживання неологізми поділяються на мовні та індивідуально-авторські. Мовні неологізми включають нові слова, що з’являються для називання нових суспільно значущих явищ і стають відомими, коли починають вживатися водночас у різних текстах. Проаналізовано, що мовні неологізми репрезентують нейтральну лексику, в той час як індивідуально-авторські неологізми, або ще оказіоналізми, створені конкретним автором і вжиті ним у певному тексті зі стилістичною настановою, як новий підхід до зображення дійсності.