Image

Мовні засоби вираження імплікатур в сучасній англомовній публіцистиці

Навчальний заклад: Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів села Бабин Кельменецького району Чернівецької області

Автор: Андрущак Ольга Юріївна

Відділення: Мовознавство

Секція: Англійська мова

Область: Чернівецька

Опис:

Характерною ознакою сучасного суспільства є постійна комунікація за допомогою власних висловлювань, Інтернету та ЗМІ. Газетну публіцистику називають другою владою, оскільки преса здатна впливати на суспільну думку та переконання. І такий вплив не рідко здійснюється засобами імпліцитності, під якою розуміємо вирази з прихованим змістом, натяком. У науковій роботі досліджено мовні засоби вираження імплікатур, що вживаються в англомовних газетно-інформаційних текстах та вперше систематизовано їх за морфологічною класифікацією. Виділено чотири основних типи морфологічної класифікації імплікатур: іменний, вербальний, препозиційний та змішаний. Виявленно, що найуживанішими лінгвальними засобами імплікатур в англомовній публіцистиці є оксиморонна, гіперболічна, метонімічна, евфемістична, антифразисна та метафорична імплікатури, представлені іменниками, прикметниками та дієсловами, зрідка сполучниками і часткою та виступають засобом виразності, емоційної забарвленості тексту і підвищення інтересу читача до публікації. Робимо висновки, що прихований зміст здатен розширити інформацію, що передається контекстом та зробити більший вплив на думку читача засобами його вираження, ніж його відсутність взагалі.