Image

Особливості функціонування англіцизмів у сучасній німецькій мові (Denglisch) (на матеріалі інтернет-статей Süddeutsche Zeitung, t-online, Tagesschau)

Навчальний заклад: Новоодеська гуманітарна гімназія Новоодеської районної ради Миколаївської області

Автор: Барна Крістіна Олегівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Німецька мова

Область: Миколаївська

Опис:

Науково-дослідну роботу присвячено розгляду особливостей вживання англомовних запозичень у німецькомовних інтернет-статтях у тематичному, структурному та функціональному аспектах. Основна мета роботи полягає у визначенні функціональних особливостей англомовних запозичень на німецькомовних сайтах новин. Проаналізовано наукові точки зору щодо причин проникнення англійських слів/словосполучень у німецьку мову; виокремлено тематичні групи англомовних запозичень в текстах сайтів Süddeutsche Zeitung, t online, Tagesschau; досліджено функції запозичень в текстах інтернет-сайтів. Результати дослідження свідчать, що вплив англіцизмів на німецьку мову досить великий, враховуючи високий процентний вміст англійських запозичень, а також виразів в німецькомовних інтернет-статтях. Найбільший відсоток серед запозичень складають іменники (74%), далі – дієслово (15,5%), прикметник (10%) та числівник – (0,5%).